Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2015 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap, ograniczonego: linią brzegową jeziora Gołdap, prawym brzegiem rzeki Gołdapy, południową granicą działki nr 1898/8, północną granicą działki nr 386, zachodnią granicą działek oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), północno - zachodnią granicą działki nr 1978, południową granicą działki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Gołdap.

files/fck/71/PLAN_UZDROWISKO_GOLDAP.pdf

files/fck/71/zal__nr_1_Plan_(1)(1).pdf

files/fck/71/zal__nr_2_Ideogram.pdf

files/fck/71/zalacznik__3_i_4.doc

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 06-07-2015 10:07:53
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 06-07-2015 10:07:53