Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Gołdapi, w ciągu drogi krajowej 657 wraz z terenami przyległymi zatwierdzony uchwałą Nr XX/174/96 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 grudnia 1996r

files/fck/71/Plan_obwodnica_miasta_Goldap.pdf

 files/fck/71/5.tif

files/fck/71/6.tif

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 07-07-2015 8:32:48
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 07-07-2015 9:22:13