Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulicami Warszawską i Wileńską oraz ogrodami działkowymi „Przyszłość”, zatwierdzony uchwałą nr XLII/228/02 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2002r.,

files/fck/71/Wilenska_Text.pdf

files/fck/71/4.tif

 

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 07-07-2015 8:37:48
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 07-07-2015 9:27:16