Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap , ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Gołdapą i torem kolejowym, zatwierdzony uchwałą nr XLII/229/02 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2002r.,

files/fck/71/Stadionowa-teksy.pdf

 files/fck/71/3.tif

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 07-07-2015 8:41:01
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 07-07-2015 9:35:39