Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap, zatwierdzone Uchwałą nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 3 lipca 2015 roku.

files/fck/71/UCHWALA_IX_63_2015.jpg

files/fck/71/uchwala_IX_63_2015-zal-1-uwarunkowania-tekst.pdf

files/fck/71/uchwala_IX_63_2015-zal-2-uwarunkowania-rysunek-.pdf

files/fck/71/uchwala_IX_63_2015-zal-3-kierunki-tekst.pdf

files/fck/71/uchwala_IX_63_2015-zal-4-kierunki-gmina-.pdf

files/fck/71/uchwala_IX_63_2016-zal-5-kierunki-miasto-.pdf

files/fck/71/uchwala_IX_63_2015-zal-6.odt

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 07-07-2015 9:02:02
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 07-07-2015 9:02:02