15. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gołdapi przy ul. Wczasowej, w obrębie ewidencyjnym 0001 Gołdap 1

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 31-10-2017 9:45:33