Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecką, Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską, zatwierdzona uchwałą nr LXVI/411/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28.09.2018 r.

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 05-12-2018 11:16:28
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 05-12-2018 11:17:06