obowiązujący od 29.XII.2020 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap, położonego na południowy - wschód od ulicy Ekonomicznej w Niedrzwicy,

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 17-12-2020 11:40:27
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 13-01-2022 15:03:43