Informacja o zamieszczeniu oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego.

Informujemy, że dnia 23 września 2013r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie ,,upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizacje wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw" złożona przez Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk z siedzibą w Gołdapi przy ulicy Krótkiej 2 - tytuł zadania: ,,Sztafeta 11.11.11.11.13".

Zgodnie z art. 19 ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy ulicy Plac Zwycięstwa 14.

files/fck/278/oferta_Partnerstwo_Sztuk.pdf

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 24-09-2013 13:54:05
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 24-09-2013 13:54:05