Zarządzenie nr 853/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert.

files/fck/278/powolanie_Komisji_Konkursowej_-_promocja,sport.pdf

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 22-01-2014 14:09:49
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 22-01-2014 14:09:49