Zarządzenie nr 854/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

files/fck/278/konkurs_zadania_ogolne.pdf

files/fck/278/wzor_oferty(1).doc

files/fck/278/wzor_umowy(1).doc

files/fck/278/wzor_sprawozdania(1).doc

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 22-01-2014 14:11:38
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 22-01-2014 14:11:38