Wykaz ofert złożonych do konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Gołdap w 2014 roku.

Wykaz ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Gołdapi nr 854/I/2014:

files/fck/278/Wykaz_zlozonych_ofert_2014_konkurs_854.doc

Wykaz ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Gołdapi nr 855/I/2014

files/fck/278/Wykaz_zlozonych_ofert_2014_do_konkursu_855_(promocja).doc

Wykaz ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Gołdapi nr 856/I/2014

files/fck/278/Wykaz_zlozonych_ofert_2014_do_konkursu_856.doc

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 21-02-2014 12:28:00
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 21-02-2014 12:28:00