Informacja o zamieszczeniu oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego.

Informujemy, że dnia 20 sierpnia 2014 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie "rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych ", złożona przez Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, z siedzibą w Gołdapi przy ulicy Wolności 11 - tytuł zadania: ,,Moje miejsce na ziemi – poznaję, rozwijam, tworzę...".

Zgodnie z art 19 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.

Oferta:

files/fck/278/oferta_GFL.pdf

files/fck/278/zalacznik_do_oferty_GFL.pdf

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 21-08-2014 8:36:56
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 21-08-2014 8:36:56