Raport z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

files/fck/278/Raport_z_konsultacji_spolecznych_.pdf

files/fck/278/Zalacznik_do_raportu_z_konsultacji_.pdf

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 22-09-2014 15:17:03
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 22-09-2014 15:17:03