Informacja o zamieszczeniu oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego.

Informujemy, że dnia 29 października 2014 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie "promocji gminy ", złożona przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap, z siedzibą w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 16 - tytuł zadania: ,,Budowa silnej i rozpoznawalnej marki Gołdapi na rzecz poprawy konkurencyjności obszaru EGO".

Zgodnie z art 19 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.

Oferta:

files/fck/278/oferta_FRRG_1.pdf

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 30-10-2014 12:07:09
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 30-10-2014 12:07:09