Zarządzenie nr 44/XII/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

files/fck/278/Zarzadzenie_44_XII_2014.pdf

files/fck/278/Zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_44_XII_2014.pdf

files/fck/278/wzor_oferty_promocja(2).doc

files/fck/278/wzor_umowy_promocja(3).doc

files/fck/278/wzor_sprawozdania_promocja(2).doc

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 30-12-2014 10:46:29
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 30-12-2014 10:46:29