Szczegóły zmiany:

Strona: Eko Portal
Operacja: Moduł - dodanie pozycji
Autor: anita
Data: 25-05-2020 12:05
Poprzednia zawartość:
. GPO.6220.5.2020 Obwieszczenie Burmistrza Gołdapi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zalesienie części działki nr 155 obręb Bitkowo - Nadleśnictwo Olecko