Szczegóły zmiany:

Strona: Eko Portal
Operacja: Moduł - dodanie pozycji
Autor: jozek
Data: 04-06-2020 7:25
Poprzednia zawartość:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywnia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie odkrywkowego zakładu górniczego Wiłkajcie-Niedrzwica III, zlokalizowanego w obrębie Wiłkajcie, gm. Gołdap.