Szczegóły zmiany:

Strona: Zarządzenia
Operacja: Moduł - usunięcie pozycji
Autor: skok_1621845992
Data: 01-07-2020 11:05
Poprzednia zawartość:
Zarządzenie Nr 684/VI/2020 Burmistrza Gołdapi z 26.06.2020 r. w sprawie oddania w użyczenie.Wspólnocie Mieszkaniowej Partyzantów 28 w Gołdapi cęść działki ewidencyjnej oznaczonej numerem1470/11, położonej w obrębie 0002 Gołdap 2 przy ul. Partyzantów.