Szczegóły zmiany:

Strona: Zamówienia publiczne
Operacja: Moduł - edycja pozycji
Autor: jola
Data: 22-09-2021 10:25
Poprzednia zawartość:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołdap