Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 6/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji sieci SN i nN poprzez montaż linii kablowej SN, stacji transformatorowej kontenerowej oraz linii kablowej nN wraz ze słupami, przewidzianej do

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 24-07-2019 10:43:57