GPO.6733.8.1.2019 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci elektroenergetycznej nN miejscowość Rostek, obr.Jabłońskie, Gmina Gołdap

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 25-07-2019 11:17:02