Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji GPO.6733.8.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 08-08-2019 13:36:54