GPO.6733.10.2.2019- Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnień proj. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- stacja bazowa telefonii komórkowej.

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 21-08-2019 15:20:22