GPO.6733.12.2.2019- Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnień proj. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego sieć elektroenergetyczna SN 15kV i nN0,4kV obr. Grabowo

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 29-08-2019 14:05:16