GPO.6733.8.4.2019 OBWIESZCZENIE o wznowieniu postępowania

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4/0,23kV typu YAKXS wraz ze złączami kablowymi,  przewidzianej do realizacji w miejscowości Jabłońskie, na działce ewidencyjnej  oznaczonych  numerami: 127/22; 127/23; 127/41; 127/42, 127/47, z wyłączeniem z postępowania działek 127/24 oraz 132/1 w obrębie ewidencyjnym 010 Jabłońskie.

 

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 04-09-2019 13:10:53
Autor edycji: Agnieszka Augustynowicz
Data edycji: 04-09-2019 13:12:36