GPO.6733.13.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 13/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15-kV i nN-0,4kV - w obrębie ew. 0030 Zatyki

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 03-10-2019 13:26:30