GPO.6733.15.1.2019 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wraz z rozbudową ulicy Jeziorowej w Gołdapi

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 23-10-2019 15:04:01
Autor edycji: Agnieszka Augustynowicz
Data edycji: 06-11-2019 10:52:00