GPO.6733.10.3.2019 OBWIESZCZENIE 3 o wydaniu decyzji odmownej nr 10/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 przewidzianej do realizacji w miejscowości Niedrzwica

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 30-10-2019 11:31:08