GPO.6733.15.3.2019- Obwieszczenie 2 o wysłaniu do uzgodnień proj. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wraz z rozbudową ulicy Jeziorowej w Gołdapi (droga powiatowa nr 4808N)

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 30-10-2019 14:25:35