GPO 6733.22.3.2020 OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 32385 GOŁDAP WSCHÓD wraz z zasilaniem.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 12-02-2020 9:58:40