GPO 6733.2.3.2020 OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania - elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV I nN 0,4/0,23kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, obr. ewid.Kozaki, gm. Gołdap.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 17-02-2020 10:07:08