GPO 6733.22.2.2019 OBWIESZCZENIE 2 o wysłaniu do uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stalowej wieży kratownicowej o wysokości 43m ( z odgromnikiem 45m), na działkach ewid. nr.1456 obręb Gołdap2,ul.Boczna.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 02-03-2020 9:54:35