GPO 6733.23.3.2020 OBWIESZCZENIE 3 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na bud. elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nN-0,4kV ze stacją transform. w miejscowości Wrotkowo, obręb 0017 Kozaki.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 05-03-2020 22:31:06