GPO 6733.3.3.2020 OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania - elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nN-0,4kV /0,23kV, obr. ewid.Juchnajcie i Barkowo, gm. Gołdap.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 06-03-2020 4:09:44