GPO 6733.4.3.2020 OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania - elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nN-0,4kV, przewidzianej do realizacji, obręb ewidencyjny Kozaki, gm.Gołdap.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 06-03-2020 4:41:36