GPO 6733.3.5.2020 OBWIESZCZENIE 2 o wysłaniu do uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nN-0,4kV /0,23kV, do realizacji w ob. Juchnajcie i ob.ewid.Barkowo

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 11-03-2020 12:42:41