GPO 6733.5.3.2020 OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania - budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4/0,23kV, obr. ewid.Pogorzel, gm. Gołdap.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 12-03-2020 9:04:05