GPO 6733.7.3.2020 OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania - budowie i przebudowie drogi gminnej Somaniny-Łobody-Gierliszki o dł. Ok. 3360m obręb ewidencyjny Wiłkajcie i Łobody, gmina Gołdap.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 19-03-2020 11:11:26