GPO. 6733.6.5.2020 OBWIESZCZENIE 2 o wysłaniu do uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, przewidzianej do realizacji w obrębie ewid.Górne i Pluszkiejmy,gm. Dubeninki

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 23-03-2020 10:32:31