GPO. 6733.8.5.2020 OBWIESZCZENIE 2 o wysłaniu do uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, Nn0,4kV, przewidzianej do realizacji w obrębie ewid. Kozaki i Galwiecie.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 27-03-2020 12:28:46