GPO.6733.20.2020 OBWIESZCZENIE 3 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wod. i kanal. wraz z przebudową pompowni ścieków i przebudową kolektora kanalizacji ciśnieniowej, obręb ewid. 0001 Gołdap1

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 26-08-2020 10:32:45