GPO 6733.23.3.2020 OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej Nn 0,4kV, dł.ok.13m , obr. Kozaki

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 28-08-2020 14:02:51