GPO.6733.18.2020 OBWIESZCZENIE 3 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej doziemnej SN15kV, przewidzianej do realizacji w obrębie ewid. 0017 Kozaki.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 28-08-2020 15:02:36