GPO.6733.23.5.2020 OBWIESZCZENIE 2 o wysłaniu do uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej Nn 0,4kV, dł.ok.13m , obr. Kozaki

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 03-09-2020 10:39:01