GPO 6733.22.4.2020 OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej Nn 0,4kV, w pasie drogi krajowej, obr. Kozaki

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 10-09-2020 8:48:59
Autor edycji: Agnieszka Augustynowicz
Data edycji: 10-09-2020 8:49:17