GPO.6733.22.5.2020 OBWIESZCZENIE 2 o wysłaniu do uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej Nn 0,4kV, w pasie drogi krajowej nr 65 , obr. Kozaki

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 24-09-2020 16:37:35