GPO 6733.24.3.2020 OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Pogorzel-Babki, obr.Pogorzel

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 25-09-2020 9:58:49