GPO.6733.24.5.2020 OBWIESZCZENIE 2 o wysłaniu do uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Pogorzel-Babki wraz z przepompowniami ścieków, obr.Pogorzel

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 29-09-2020 8:32:36