Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wschód od ulicy Stadionowej w Gołdapi".

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 13-10-2020 12:41:39